Termeni și condiții privind promovarea unităților de cazare pe Vacanța.ro

1. Utilizarea Serviciilor

Serviciile online de publicitate și promovare web pentru unitățile de cazare, numite în continuare Servicii, pe site-ul Vacanța.ro, numit în continuare Site, sunt oferite de Pontica Travel SRL, numit în continuare Prestator, cu sediul în Mangalia, Șoseaua Constanței, Nr.32, Bl.PY2, Sc.A, Et.4, Ap.10, tel: +40-722-387-480, e-mail: contact@vacanța.ro (contact@xn--vacana-mmc.ro), Cod Unic de Înregistrare: 31189440, număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J13/288/2006.

Serviciile pot fi utilizate de către proprietarul sau administratorul unei unități de cazare, numit în continuare Beneficiar. Beneficiarul declară că unitatea de cazare pe care o administrează și pentru care beneficiază de serviciile Prestatorului, numită în continuare Unitate, are certificat de clasificare valabil, emis de către autoritățile române.

Serviciile NU pot fi utilizate pentru spații de cazare oferite spre închiriere de către persoane fizice, camere și apartamente de închiriat, apartamente în regim hotelier și structuri de cazare fără certificate de clasificare.

Prin utilizarea serviciilor Prestatorului, Beneficiarul este de acord cu prezenţii Termeni şi condiţii. Conform prevederilor Codului Comercial - Titlului V, acceptarea acestor Termeni și condiții este echivalentă cu încheierea unui Contract între Prestator și Beneficiar.

Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarul o pagină web pe site-ul Vacanța.ro, în care Beneficiarul va putea publica conținut cu privire la Unitate.

Pentru a utiliza Serviciile, Beneficiarul își va crea un cont la care va avea acces pe bază de email și parolă. Parola este stocată criptat pe server, astfel Utilizatorul fiind singurul care o cunoaşte. Parola poate fi modificată. Beneficiarul este responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii parolei şi pentru toate activităţile care au loc în contul său. Beneficiarul este de acord să notifice imediat Prestatorul la adresa contact@vacanța.ro (contact@xn--vacana-mmc.ro) cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului său. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru orice pierderi directe sau indirecte aferente şi pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către Prestator a parolei.

2. Furnizarea şi încetarea furnizării Serviciilor

Furnizarea Serviciilor începe odată cu înregistrarea Unității de către Beneficiar. După finalizarea completării formularelor, Prestatorul va activa Unitatea numai dacă au fost respectate cerințele privind conținutul care sunt prezentate în secțiunea următoare.

Beneficiarul poate renunța în orice moment la Servicii, prin solicitarea dezactivării sau ștergerea Unității, fără a avea dreptul, în cazul serviciilor cu plată, la returnarea sumelor achitate în avans. Prin ștergerea contului Beneficiarului, se șterg toate Unitățile înregistrate de acesta.

În cazul în care Beneficiarul nu respectă acești Termeni și condițiile, nu furnizează date reale în contul său sau, prin acțiunile sale pe Site, contravine legislației în vigoare, Prestatorul are dreptul să dezactiveze sau să șteargă Unitatea sau să șteargă contul de utilizator. În acest caz, sumele achitate în avans nu vor fi restituite.

Prestatorul poate șterge contul de utilizator al Beneficiarului, fără a da nici un fel de explicație. În acest caz, se restituie sumele achitate în avans, proporțional cu timpul rămas din perioada plătită.

3. Conţinutul Beneficiarului în cadrul Serviciilor

Conținutul introdus de Beneficiar pe Site în cadrul Serviciilor trebuie să îndeplinească următoarele:

Beneficiarul nu va folosi serviciile pentru a:

4. Drepturile și obligațiile Prestatorului

Prestatorul va furniza Serviciile pe principiul aşa cum sunt și nu oferă nici o garanţie că:

Prestatorul va depunde eforturi în vederea îmbunătățirii constante a Serviciilor furnizate.

Prestatorul poate modifica prezenţii Termeni şi condiţii în orice moment. Modificările nu se vor aplica retroactiv, cu excepția cazului în care prevederile legale o impun. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu modificările aduse, poate întrerupe utilizarea Serviciilor.

Prestatorul va putea modifica și formata conținutul publicat de către Beneficiar cu excepția prețurilor. Prețurile vor putea fi introduse de către Prestator în cazul în care i-au fost trimise de către Beneficiar și dacă pachetul de Servicii o permite.

Compilatia (adică colectarea şi rearanjarea) conţinutului Site-ului este dreptul exclusiv al Prestatorului, drept protejat de legile in vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi.

5. Drepturile și obligațiile Beneficiarului

Beneficiarul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală deţinute asupra conţinutului, acordând Prestatorului o licenţă globală pentru utilizare, reproducere, modificare, adaptare, publicare, traducere, distribuire, în întregime sau parţial sau de a-l încorpora în alte tehnologii cunoscute sau care urmează să se dezvolte în viitor. Beneficiarul declară că deţine drepturile necesare pentru acordarea acestei licenţe. În cadrul fotografiilor, Prestatorul va putea insera logo-ul Site-ului fără a își asuma drepturi de proprietate intelectuală.

Beneficiarul va putea oricând modifica sau șterge conținutul introdus.

Beneficiarul poate înregistra mai multe Unități din contul său.

6. Răspunderea și litigiile

Toate datele text, fotografii, grafice, mesaje sau alte materiale (numite în continuare conţinut), indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în resposabilitatea Beneficiarului care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta înseamnă că Beneficiarul şi nu Prestatorul, este în întregime responsabil pentru toate materialele pe care le încarcă pe Site. Prestatorul nu controlează, doar monitorizează conţinutul transmis prin indermediul serviciilor oferite şi astfel, nu garantează acurateţea, integritatea şi calitatea acestui conţinut.

Prestatorul nu răspunde pentru pierderile financiare ale Beneficiarului sau pentru daunele directe sau indirecte pe care acesta le poate suporta prin utilizarea Serviciilor.

Răspunderea Prestatorului în fața Beneficiarului se limitează la suma pe care Beneficiarul a plătit-o pentru utilizarea Serviciilor.

Orice incalcare a drepturilor de autor sau proprietate intelectuală implică raspunderea civilă sau penală a părții în culpă.

Toate neînțelegerile privind prezenții Termeni și condiții vor fi rezolvate pe cale amiabilă.

Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente din municipiul Mangalia.