Termeni, condiții și Confidențialitate

Cont afacere turistică

Termeni, condiții și Confidențialitatea datelor privind utilizarea site-ului Vacanța.ro

1. Utilizarea site-ului

Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcționalități ale site-ului Vacanța.ro, numit în continuare Site, creează, automat și fără altă formalitate, calitatea de Utilizator. Accesarea Site-ului este condiționată de acceptarea necondiționată a condițiilor de mai jos. Dacă nu acceptați aceste condiții, nu folosiți serviciile Site-ului.

Site-ul este administrat de Pontica Travel SRL, numită în continuare Prestator, cu sediul în Mangalia, șos. Constanței, nr. 32, bl. PY2, sc. A, ap. 10, județul Constanța, număr de ordine în Registrul Comerțului J13/288/2013, cod unic de înregistrare 31189440.

Pentru serviciile de promovare web pentru unitățile de cazare și afacerile din turism se aplică Termenii și condițiile privind promovarea pe Vacanța.ro. Utilizatorii care folosesc aceste servicii se numesc în continuare Utilizatori înregistrați.

2. Pentru turiști, potențiali turiști și alți vizitatori

Pentru serviciile oferite turiștilor, potențialilor turiști și altor vizitatori, nu este necesară înregistrarea.

Există posibilitatea ca unele aspecte sa fie omise de către Utilizatorii înregistrați care publică conținut pe Site. Înainte de a face o plată unei unități de cazare, asigurați-vă că ați înțeles bine din convorbirea telefonică cu proprietarul sau recepția unității respective care sunt condițiile de care beneficiați pentru prețul stabilit: localizare, dotări, facilități, servicii, etc.

3. Confidențialitatea datelor și cookie-uri

Nici o transmisie de date prin intermediul Internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. în consecință, Prestatorul nu poate asigura sau garanta securitatea datelor transmise de către dumneavoastră în formularele Site-ului. Orice fel de date trimise către Site se va face pe propriu dumneavoastră risc.

Site-ul colectează informații din raportul de trafic al serverului, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, locul de unde ați intrat.

Site-ul Vacanța.ro utilizează cookie-uri. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile privind cookie-urile pe Vacanța.ro.

4. Limitarea raspunderii

Prestatorul nu garantează faptul că fiecare Utilizator este ceea ce pretinde a fi. Prestatorul este absolvit de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în orice mod și care are legatură cu disputele între Utilizatori.

Prestatorul nu își asumă nici o obligație și nu garantează credibilitatea sau acuratețea datelor publicate de către Utilizatori. Prestatorul acționează doar ca un factor pasiv în distribuția și publicarea datelor furnizate de către Utilizatorii înregistrați și nu își asumă obligația de a verifica în avans materialul publicat de aceștia. Prestatorul doar pune la dispoziția acestora un spațiu de reclamă administrat de aceștia printr-un Cont de Administrare și sunt singurii responsabili de informațiile afișate pe Site, de eventualele încălcări ale legilor care reglementează activitatea în turism și nu numai, drepturile de autor sau publicitate falsă.

Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru schimbările de preț la produsele și serviciile afișate pe Site, și pentru nici un fel de pagube directe sau indirecte. Dacă Utilizatorii înregistrați afișează informații incorecte sau neconforme cu realitatea este alegerea și riscul pe care și-l asumă.

Orice reclamație sau sesizare din partea unui Utilizator al Site-ului referitoare la anunțuri postate pe Site de către Utilizatori înregistrați va fi adresată direct acestora și orice litigiu va fi rezolvat între cele două părți.

Prestatorul nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe portal sau în orice altă formă nu contin viruși ori alte surse de cod cu proprietăți distructive.

Serviciile sunt furnizate pe principiul așa cum sunt. Prestatorul nu oferă nici o garanție că:

  • serviciile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • rezultatele obținute din folosirea serviciilor vor fi corecte sau de încredere;

Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu și Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesează Site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut.

5. Dispoziții finale

Daca o prevedere din acești Termeni și Condiții de utilizare a Site-ului este considerată invalidă de către forurile legale competente, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi, acestea rămânând în vigoare. Aceste condiții de utilizare constituie în întregime un acord încheiat între Utilizator și Prestator în privința utilizării serviciilor Site-ului.

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente din municipiul Mangalia.

Prestatorul poate schimba oricând, fără o notificare prealabilă adresată Utilizatorilor, aceste condiții. De aceea se recomandă vizitarea periodică a acestei pagini pentru reîmprospătarea informației.

6. Notă de informare privind Protecția Datelor Personale

Pontica Travel SRL, numită în continuare Operator, este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având numărul de înregistrare 27945/ 30.04.2013.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

  • clienți/potențiali clienți: gestiune economico - financiară și administrativă (întocmire contracte și facturi de prestări servicii)
  • clienți/potențiali clienți: reclamă, marketing și publicitate (trimiterea de oferte turistice)
  • clienți/potențiali clienți: servicii hoteliere și de turism
  • clienți/potențiali clienți: servicii de comunicații electronice

Clienții și potențialii clienți sunt obligați să furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare întocmirii contractelor și facturilor. Refuzul dumneavoastră determină refuzul Pontica Travel SRL de a presta serviciile solicitate.

Informațiile colectate de la clienți și potențiali clienți sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai partenerilor operatorului care sunt implicați în activitățile operaționale și administrative necesare prestării serviciilor turistice (contabilitate, turoperatori, hoteluri și alți prestatori de servicii turistice) precum și autorităților, la solicitarea acestora, în condițiile legii.

Pentru datele colectate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, formularele de colectare a datelor vor face mențini cu privire la datele care sunt colectate, scopurile în care sunt folosite, și vor solicita acordul persoanei vizate, așa cum o cere art. 12 din Legea nr. 677/2001.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Ștergerea datelor nu este posibilă în perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul pachetului de servicii turistice și durata arhivării documentelor ce conțin datele personale ale acestuia prevăzută în nomenclatorul arhivistic și/ sau legislația aplicabilă în acest domeniu. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa către Pontica Travel SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată, prin email, poștă sau fax. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.