Termeni și condiții de utilizare

Ultima actualizare: 20 Mai 2018 17:00

Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcționalități ale site-ului Vacanța.ro sau ale aplicațiilor mobile Vacanța.ro, Cazare Costinești, Cazare Mangalia și Cazare Vama Veche, numite în continuare servicii, creează, automat și fără altă formalitate, calitatea de utilizator. Accesarea serviciilor este condiționată de acceptarea necondiționată a condițiilor de mai jos. Dacă nu acceptați aceste condiții, nu folosiți aceste servicii.

Serviciile sunt oferite de Pontica Travel SRL, numită în continuare prestator, cu sediul în: Mangalia, șos. Constanței, nr. 32, bl. PY2, sc. A, ap. 10, județul Constanța, capital social: 400 lei, număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/288/2013, cod unic de înregistrare: 31189440, email: , acești termeni și condiții constituind acordul legal dintre dvs. și prestator.

Utilizarea serviciilor

Prestatorul va depunde eforturi în vederea îmbunătățirii constante a serviciilor.

Unitățile de cazare și alte afaceri din turism, numite în continuare furnizori, pot publica conținut pe site și în aplicațiile mobile.

Accesarea zonelor de admistrare a site-ului, conturilor și conținutului este destinata exclusiv administratorilor site-ului și reprezentanților operatorilor economici.

Utilizarea serviciilor de către vizitatori

Pentru simpla accesare a site-ului și utilizarea paginilor acestuia în scop informativ sau pentru utilizarea aplicațiilor mobile, nu este nevoie de înregistrare.

Există posibilitatea ca unele aspecte sa fie omise de către furnizorii care publică conținut pe site. Înainte de a face o plată unei unități de cazare sau afaceri care prestează servicii turistice, asigurați-vă că ați înțeles bine din convorbirea telefonică cu proprietarul sau recepția unității respective care sunt condițiile de care beneficiați pentru prețul stabilit: localizare, dotări, facilități, servicii, etc.

Comentariile adăugate de către vizitatori sunt publicate numai după ce au fost moderate.

Utilizarea serviciilor de către furnizori

Unitățile de cazare trebuie să dețină certificate de clasificare valabile, emise de către autoritățile române.

Serviciile nu pot fi utilizate pentru spații de cazare oferite spre închiriere de către persoane fizice, camere și apartamente de închiriat, apartamente în regim hotelier și structuri de cazare fără certificate de clasificare.

Prestatorul va pune la dispoziția furnizorului una sau mai multe pagini web pe site-ul Vacanța.ro, în care furnizorul va putea publica conținut cu privire la unitățile de cazare sau afacerile sale.

Pentru a utiliza serviciile, furnizorul își va crea un cont la care va avea acces pe bază de email și parolă. Parola este stocată criptat pe server, astfel furnizorul fiind singurul care o cunoaște. Parola poate fi modificată. Furnizorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și pentru toate activitățile care au loc în contul său. Furnizorul este de acord să notifice imediat prestatorul la adresa () cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului său. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru orice pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către furnizor a parolei.

Încetarea prestării serviciilor către furnizori

Furnizorul poate renunța în orice moment la servicii, parțial sau total, prin ștergerea paginilor puse la dispoziția sa. Furnizorul își poate șterge contul, situație în care tot conținutul adăugat de acesta va fi șters.

În cazul în care furnizorul nu respectă acești termeni și condiții, nu furnizează date reale în contul său sau, prin acțiunile sale pe site, contravine legislației în vigoare, prestatorul are dreptul să dezactiveze sau să șteargă conținutul adăugat, a paginilor puse la dispoziția acestuia sau să șteargă contul de utilizator al furnizorului.

Prestatorul poate șterge contul de utilizator al furnizorului, fără a da nici un fel de explicație.

Conținutul adăugat de furnizor

Conținutul adăugat de furnizor în cadrul serviciilor trebuie să îndeplinească următoarele:

Prestatorul va activa paginile unităților de cazare sau ale afacerilor din turism numai dacă au fost respectate cerințele privind conținutul.

Furnizorul va putea oricând modifica sau șterge conținutul introdus. În situația în care furnizorul adaugă conținut care nu respectă cerințele prezentate în acești termeni și condiții, accesul la modificarea conținutului poate fi restricționat parțial sau în totalitate.

Prestatorul va putea modifica și formata conținutul publicat de către furnizor cu excepția prețurilor. Prețurile vor putea fi introduse de către prestator în cazul în care există un acord între cele două părți. Prestatorul poate adăuga conținut în paginile unităților de cazare și în cele ale afacerilor din turism.

Furnizorul nu va folosi serviciile pentru a:

Proprietatea intelectuală

Toate materialele publicate în cadrul serviciilor, incluzând, dar fără a se limita la, articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conținut, sunt protejate de către dispozițiile legale privind dreptul de autor.

Furnizorul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului adăugat, acordând prestatorului o licență globală pentru utilizare, reproducere, modificare, adaptare, publicare, traducere, distribuire, în întregime sau parțial sau de a-l încorpora în alte tehnologii cunoscute sau care urmează să se dezvolte în viitor. Furnizorul declară că deține drepturile necesare pentru acordarea acestei licențe.

Conținutul adăugat de prestator și compilatia (adică colectarea și rearanjarea) conținutului site-ului sunt dreptul exclusiv al prestatorului.

În cazul în care considerați că există conținut publicat pe acest site care încalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne sesizați acest lucru printr-un email.

Datele cu caracter personal

Consultați Politica noastră de confidențialitate pentru informații referitoare la colectarea și prelucrarea datelor dvs. personale în legătură cu utilizarea de către dvs. a serviciilor și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR). Politica de confidențialitate este încorporată prin referință în acești termeni și condiții.

Link-uri către alte site-uri

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri pe care le considerăm utile pentru dvs. Prestatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, funcționalitatea, termenii și condițiile de utilizare și politicile de confidențialitate ale acestor site-uri.

Limitarea răspunderii

Prestatorul nu garantează faptul că fiecare utilizator este ceea ce pretinde a fi. Prestatorul este absolvit de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în orice mod și care are legatură cu disputele între utilizatori.

Prestatorul nu își asumă nici o obligație și nu garantează credibilitatea sau acuratețea datelor publicate de către utilizatori. Prestatorul acționează doar ca un factor pasiv în distribuția și publicarea datelor furnizate de către furnizori și nu își asumă obligația de a verifica în avans materialul publicat de aceștia. Prestatorul doar pune la dispoziția acestora un spațiu de reclamă administrat de aceștia printr-un cont de administrare și sunt singurii responsabili de informațiile afișate pe site, de eventualele încălcări ale legilor care reglementează activitatea în turism și nu numai, drepturile de autor sau publicitate falsă.

Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru schimbările de preț la produsele și serviciile afișate pe site, și pentru nici un fel de pagube directe sau indirecte. Dacă furnizorii adaugă informații incorecte sau neconforme cu realitatea este alegerea și riscul pe care și-l asumă.

Orice reclamație sau sesizare din partea unui utilizator al site-ului referitoare la anunțuri postate pe site de către furnizori va fi adresată direct acestora și orice litigiu va fi rezolvat între cele două părți.

Prestatorul nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe site sau în orice altă formă nu contin viruși ori alte surse de cod cu proprietăți distructive.

Prestatorul va furniza serviciile pe principiul așa cum sunt și nu oferă nici o garanție că:

Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu și utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate dispozitivului de pe care accesează site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut.

Dispoziții finale

Daca o prevedere din acești termeni și condiții este considerată invalidă de către forurile legale competente, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi, acestea rămânând în vigoare.

Toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente din municipiul Mangalia.

Prestatorul poate schimba oricând, fără o notificare prealabilă adresată utilizatorilor, aceste condiții. De aceea se recomandă vizitarea periodică a acestei pagini pentru reîmprospătarea informației. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site. Daca nu sunteti de acord cu aceste modificări, singura opțiune pe care o aveți este să nu mai utilizați serviciile și, dacă e cazul, să ștergeți contul creat sau să dezinstalați aplicațiile mobile.